Info. & upplysningar om gården på tel. 

0702 591 998 (Barbro)

0702 199 899 (Jorma)

Uppdaterad 191108