Info. & upplysningar om gården på tel. (obs. att tel. 86659 inte är i bruk)

0702 591 998 (Barbro)

0702 199 899 (Jorma)

Uppdaterad 190823